Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”

1132

Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu” a apărut din nevoia de forţă de muncă calificată, în zonă şi în special pentru Uzina “Industria Sârmei”. Datorită acestui fapt, începând cu anul 1923 se pun bazele unei şcoli de pregătire a ucenicilor în meseriile de care era nevoie la acel moment: cizmar, vânzător, croitor, frizer, dulgher, mecanic, strungar.

În anul 1927, la cererea conducerii de atunci a uzinei, Ministerul Instrucţiei, Direcţia de Învăţământ Profesional prin ordinul 75.613, a recunoscut şcoala ca unitate independentă. Până în decembrie 1950, şcoala a funcţionat în incinta întreprinderii, apoi a fost dată în folosință noua clădire pentru desfășurarea cursurilor.
La sfârşitul anului şcolar 1951-1952 s-a înregistrat prima promoţie masivă de muncitori calificaţi.

În anul 1955, şcoala ajunge sub tutela Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini. În anul 1966 şcoala profesională se transformă în “Grup Şcolar” în cadrul căruia funcţiona şcoala profesională, şcoala de maiştri – curs de zi şi seral, cu durata de pregătire de doi ani.
Anul şcolar 1972-1973 aduce o nouă premieră: în conformitate cu Planul de şcolarizare, aprobat de Ministerul Metalurgiei, Departamentul Învăţământului, s-a înfiinţat “Liceul Industrial”. La acel moment existau următoarele profiluri: automatizări şi acţionări, utilaje în industria metalurgică, termotehnica proceselor metalurgice.

Din toamna anului 1990 şcoala a funcţionat sub titulatura de “Grup Şcolar Industrial Metalurgic “.

Actuala titulatură – “Colegiul Tehnic Victor Ungurean”, a fost aprobată de M.E.N. cu Ordinul 4565 din 19.09.2000.

Învățământul tehnic din Câmpia Turzii are o tradiție îndelungată – 95 de ani de învățământ profesional și tehnic, cu realizări deosebite în ceea ce privește pregătirea elevilor și a specialiștilor, prin învățământul liceal de zi și seral, școala profesională, școala postliceală și de maiștri.

Oferta educațională include în present 3 clase de învățământ liceal – zi: domeniul economic-specializarea-tehnician în activități economice, domeniul electronică automatizări- specializarea- tehnician operator tehnică de calcul, domeniul mecanic- specializarea- tehnician proiectant CAD.

Pentru învățământul profesional există 3 clase: domeniul industrie textilă și pielărie -specializarea- confecționer produse textile, domeniul construcții, instalații și lucrări publice-specializarea-constructor structuri monolitice/dulgher-tâmplar-parchetar, domeniul mecanic – specializarea mecanic utilaje și instalații în industrie/ lăcătuș mecanic prestări servicii.

Date de contact:
Adresa: str. Laminoriștilor, nr.115
Tel./fax: (0040) – 264.368.181
E-mail: ctvuct@gmail.com
Website: ctvuct.ro