Conacul Paget

1441

Aristocratul John Paget și-a construit la Ghiriș, către finele primei jumătăți a secolului al XIX-lea, un conac arătos, acesta slujindu-i ca reședință, în lunca Racoșului, pe strada Parcului. Această clădire de deosebește mult față de celelalte, fiind construită după modelul arhitecturii conacelor în stil clasic englez de epocă.
În preajma acestei construcții frumoase, cu un acoperiș ce atrăgea pe vremuri atenția prin țiglele de un roșu aprins, se aflau acareturile: grajdul cu cai de trăsură, șura, o fierărie, locuința administratorului moșiei. În parcul castelului exista un lac, alimentat continuu cu apa ce izvora dintr-o movilă învecinată. Lacul comunica printr-un canal cu lacul conacului învecinat – Betegh, din actuala curte a Liceului Teoretic ”Pavel Dan”, strada 1 Decembrie 1918, nr. 17.
La câțiva ani după decesul lui John Paget, survenit la Ghiriș în anul 1892, conacul îmmpreună cu toată averea a trecut în posesia nepoatei Ilona, unica moștenitoare, care în anul 1912, strămutându-se definitiv în Anglia, a vândut totul Imperiului Austro-Ungar, care-l folosea ca fermă agricolă de stat.
Pe timpul Primului Război Mondial, conacul a devenit azil de copii, pentru creșterea și ocrotirea unor băieți minori de vârstă școlară, rămași orfani de pe urma războiului. După Marea Unire a românilor de la 1 Decembrie 1918, edificiul împreună cu ferma de la Ghiriș, a fost trecut de drept în proprietatea statului român. Totodată, în august 1919, azilul de copii primește titulatura de Orfelinatul “Mihai Viteazul”; acesta a funcționat în continuare, an de an, cu tot mai puțini copii, până în anul 1928, când respectivul azil s-a desființat.
În anul 1923, într-o încăpere a clădirii numită și „Casa Albă”, din cauza aspectului ei exterior, s-a înființat Capela Ortodoxă, ce a dăinuit până în 1949-1950, până înainte de darea în funcțiune în anul 1951 a primei Biserici Ortodoxe din oraș (Piața Mihai Viteazul nr. 9).
În toamna anului 1929, conacul împreună cu ferma statului au trecut în subordinea Stațiunii Experimentale Agricolă, din cadrul institulului de Cercetări Agricole a României (ICAR), atunci înființată la Câmpia Turzii.
Peste drum de conac, în spațiul unde astăzi se află Palatul Cultural „Ionel Floașiu” și vila Ungureanu, au fost grajdurile cu caii de călărie, iar pe locul unde este acum Oficiul Poștal nr. 1 (str. 1 Decembrie nr. 6) era un manej pentru călărie. Tot aici existau mai multe clădiri din cărămidă, situate pe locul actualelor case de pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 si nr. 10, care erau locuințele personalului de serviciu al castelului Paget.
Clădirea a mai găzduit o creșă, între 1968-1977 și grădinița; în 1970 în fostul conac și-a instalat sediul Consiliul orășănesc al organizației pionierilor și șoimilor patriei, mai târziu, în 1990, clădirea a devenit sediul Clubului Copiilor și elevilor, până în prezent.
Conacul Paget din Câmpia Turzii, județul Cluj, este înscris pe lista monumentelor istorice din județul Cluj (cod CJ-II-m-B-07553) elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. El se află pe strada Parcului nr.10.