Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii

18

Denumirea beneficiarului: Municipiul Câmpia Turzii

Număr de referință: contract de finanțare nr. 5425/05.05.2020, cod SMIS 124738

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020– Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 Autoritate de Management: Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării și Administrației

Organism intermediar al programului: Agenția de Dezvoltare Regională  Nord-Vest

Data de începere a proiectului: 25.01.2018

Data finalizării proiectului: 31.10.2022

Perioada de implementare: 58 de luni

Valoare totală a proiectului: 5.694.305,13 lei, din care 4.827.394,44 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 738.307,38 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 113.585,75 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile  15.017,56 lei

Obiectivul general al proiectului  constă în facilitarea accesului, calității ți atractivității educației preșcolare din Municipiul Câmpia Turzii, prin construcția unei gradinițe noi, dotată și echipată la standarde moderneși în cadrul căreia vor relocate și extinse activitățile educaționale specifice derulate în prezent în cadrul Gradiniței „Lumea Prichindeilor” și „Pinocchio”, care funcționează în prezent în regim de locațiune și care nu întrunesc cerințele minime pentru desfășurarea unui act educațional modern, de calitate și atractiv. Prin construcția noii grădinițe proiectul își propune să faciliteze accesul preșcolarilor la educație, să crească calitatea și interactivitatea actului educațional, să crească rata de participare la educație timpurie (în condițiile în care în prezent gradinițele existente sunt supracapacitate și se văd nevoite să respingă candidați din lipsă de spațiu). Mai mult decât atât, noua infrastructură va avea un impact și asupra copiilor proveniți din grupuri defavorizate, în condițiile în care în Municipiul Câmpia Turzii există o astfel de comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Construirea și echiparea la standarde moderne a unei gradinițe cu o capacitate de 160 de locuri în Municipiul Câmpia Turzii;
  2. Amenajarea unei suprafețe de 3.945 mp, căreia îi va fi conferită destinația de unitate de învățământ preșcolar, în cadrul căreia va fi construită o clădire cu funcțiunea de gradiniță, cu regim de înălțime P+1E, suprafața construită la sol de 1.300 mp și suprafața desfășurată de 2.600 mp;
  3. Facilitarea accesului la educație pentru toți copiii de vârsta preșcolară ai Municipiului Câmpia Turzii, în condițiile în care în prezent gradinițele care funcționează la nivelul Municipiului au un grad de ocupare de 100% și trebuie să raspundă unei cereri excedentare.

Rezultatele așteptate:

  1. Infrastructura de educație destinată învățământului preșcolar construită, echipată și dotată la standarde moderne;
  2. 160 de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului;
  3. 2600 mp (suprafață desfășurată) de spații construite destinate activităților specifice învățământului preșcolar;
  4. 8 grupe de preșcolari, dintre care 4 cu program normal și patru cu program prelungit, care beneficiază de acces sporit la un act educațional de calitate superioară, modern și atractiv.

INFORMAȚII CONTRACTORI:

Nr.

crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr.5425/05.05.2020 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul și data semnării contractului
1 S.C.GENERAL TOPO WEST S.R.L. Servicii topografice privind: elaborarea documentației de primă înscriere CF imobil/teren situat în zona Parc Orășenesc (Berc) și întocmire plan topografic Achiziție directă 1400 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 10/ 12.02.2018
2 S.C.HENTZA BUSINESS S.R.L. Servicii de elaborare documentații tehnice – Studiu de fezabilitate  –

“Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii”

Achiziție directă 33.400 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 91/ 07.06.2018
3 S.C.SYNESIS PARTENERS S.R.L.  Servicii de consultanță pentru “Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii” Achiziție directă 25.000lei (neplătitor de  TVA) 102/ 20.06.2018

           

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro