Grădinița cu program prelungit ,,Lumea Prichindeilor”

1268

Grădinița „Lumea Prichindeilor” a fost înființată în anul 1975. Începând cu anul 2005 este unitate cu personalitate juridică, iar din septembrie 2012 are în subordine încă 3 structuri, existând în acest moment 4 locaţii la nivelul unităţii, după cum urmează:

▪ str. Parcului, nr. 14 – 3 grupe cu program prelungit – predare în limba română;
▪ str. Andrei Mureșanu, nr. 7, structura I – 3 grupe cu program normal – predare în limba română și o grupă de program prelungit cu predare în limba maghiară;
▪ str. Laminoriștilor, nr. 115, structura II – 1 grupă combinată cu program normal – predare în limba română;
▪ str. Ialomiței, nr. 6, structura III – 1 grupă combinată cu program normal – predare în limba română.

Începând cu data de 1 septembrie 2013 are denumirea Grădiniţa cu program prelungit ,,Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii, activitatea desfășurându-se în spațiul aparţinând Primăriei municipiului Câmpia Turzii, care asigură sursele financiare necesare desfășurării activității specifice.

Din punctul de vedere al profilului organizaţiei (profil educaţional), instituţia este subordonată ISJ Cluj.

Date de contact:
Adresa: Str. Parcului, nr. 14
Telefon/fax: (0040) – 264. 366.750
E-mail: gradinitanr9@yahoo.com