Palatul Cultural „Ionel Floașiu“

1518

Lucrările de construcţie au început în anul 1942, sub îndrumarea directorului general al Uzinei Metalurgice Industria Sârmei Câmpia Turzii, ing. Ionel Floaşiu și s-au finalizat în mai 1945, utilizându-se materiale de construcție de cea mai înaltă calitate.
Prima denumire a acestui aşezământ de cultură, în cadrul căruia funcţionau Biblioteca şi Cinematograful, a fost cea de Palat Cultural. Impunătorul locaş a fost inaugurat la 3 iunie 1945. În sala de spectacole cu 526 de locuri şi-a început atunci activitatea Cinematograful, la care s-a adăugat cam în acelaşi timp, Biblioteca Sindicatului. Clădirea mai dispunea de o Sală de conferinţe utilizată concomitent până în vara anului 1950 şi drept cantină a salariaţilor intreprinderii şi o sală de repetiţii.
Din anul 1950 a funcționat sub o nouă formă organizatorică „Clubul Muncitoresc Industria Sârmei“ Câmpia Turzii, iar în anul 2003, odată cu privatizarea SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, clădirea este trecută în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului, devenind Casa de Cultură „ Ionel Floaşiu”.
În anul 2005 s-au sărbătorit 60 de ani de existenţă a edificiului, iar în anul 2008 prin Hotărârea Consiliului Local, Sala de Spectacole a primit denumirea „Mircea Mihăşan”, în memoria celui care a condus această instituţie timp de 27 de ani.
Prin Hotărârea Consiliului Local Câmpia Turzii nr. 87 din 27 septembrie 2012 s-a aprobat schimbarea denumirii edificiului Casa de Cultură “Ionel Floașiu” în Palatul Cultural “Ionel Floașiu”, recunoscându-i-se astfel importanța istorică și arhitecturală în peisajul urban, gest recuperatoriu și o benefică revenire la prima vârstă a acestui edificiu.
Palatul Cultural “Ionel Floașiu”din Câmpia Turzii este înscris pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, cod CJ-II-m-A-07556-01, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010.

  • Nr. 8, Piața Mihai Viteazu, Câmpia Turzii 405100
  • Wikipedia