PAROHIA ORTODOXĂ NR.I CU HRAMUL „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

453

Între anii 1910-1912 a fost înălțată în satul de odinioară Ghiriș-Arieș (azi Câmpia Turzii) o biserică greco-catolică din cărămidă și piatră, în locul unei biserici greco-catolice din lemn, mai veche, strămutată în localitatea învecinată Călărași. Terenul a fost achiziționat în anul 1910 de către parohia greco-catolică, în baza unei înțelegeri cu un comerciant evreu din localitate. Biserica este ridicată din piatră și cărămidă.

La data de 1 Decembrie 1948 biserica a fost trecută, în mod forțat, prin Decretul nr.358, la cultul ortodox (Biserica Ortodoxă nr.1). După anul 1948 biserica a suferit modificări arhitectonice, primind totodată hramul ortodox Adormirea Maicii Domnului, interiorul bisericii s-a refăcut și s-a pictat în stil bizantin.

Date de contact:
Adresa: str. Laminoriștilor, nr.30 ( colț cu str. George Coșbuc)
Telefon: (0040) – 264.368.169