PAROHIA ORTODOXĂ NR. V CU HRAMUL „SF. ILIE PROROCUL”

386

Piatra de temelie s-a pus în anul 1999, iar în 2002 s-a săvârşit prima slujbă. Biserica este construită în formă de navă, sculptura şi pictura iconostasului fiind realizate în anul 2007, iar în 2008 s-a început pictura în frescă de tip neobizantin. Hramul Bisericii este Ilie Prorocul.

Date de contact:
Adresa: str. Gheorghe Barițiu, nr.38C
Telefon: (0040) – 264.365.206