Aparatul Permanent al Consiliului Local

1130

Aparatul Permanent al Consiliului Local asigură o bună comunicare și colaborare între autoritatea deliberativă și cea executivă de la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

Consilierii juridici din cadrul acestui aparat, coordonați de Secretarul General al Municipiului, răspund de buna organizarea a ședințelor Consiliului Local și desfășurarea în condiții optime a acestora. Totodată, asigură reprezentarea autorității deliberative în fața instanțelor judecătorești.

Atribuții Principale:

 1. Asigură legătura permanentă cu consilierii locali;
 2. Acordă consultanță juridică de specialitate consilierilor locali;
 3. Participă la redactarea proiectelor de hotărâre;
 4. Verifică sub aspect juridic proiectele de hotărâre întocmite de serviciile de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;
 5. Concepe, redactează și promovează în instanță acte de procedură (acţiuni, contestaţii, plângeri, întâmpinări, cereri reconvenţionale, de intervenţie, de chemare în garanţie, de repunere pe rol etc.) împreună cu documentaţia/documentele necesară/e; solicită, propune probe şi administrează probele admise de instanţa de judecată în interesul Consiliului Local;
 6. Reprezintă în instanță interesele Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii;
 7. Pregatirea materialelor pentru ședintele Consiliului Local;
 8. Organizarea și participarea la ședintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 9. Organizarea și participarea la ședintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local;
 10. Redactează hotărârile adoptate de Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;
 11. Transmite hotărârile adoptate de Consiliul Local autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice interesate, în termenul prevăzut de lege;
 12. Redactează procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local;
 13. Asigură publicitatea proiectelor de hotărâre, a proceselor verbale și a hotărârilor adoptate de Consiliul Local prin afişarea acestora la sediul Primăriei și pe site-ul Primăriei;
 14. Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi a declaraţiilor de interese pentru primar, consilierii locali şi candidații la funcţiile de primar și consilier local;
 15. Atribuții specifice pentru prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese referitoare la aleșii locali;

Maria-Cristina POPA – Consilier Juridic

Ana Ramona MAN – Consilier Juridic

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30