Serviciul Administrativ

1066

Atribuţii:

 1. Planifică, coordonează şi controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului Administrativ;
 2. Urmăreşte achiziţionarea mărfurilor conform acestora, verificând ca facturile emise să respecte exactitatea preţurilor, a cantităţilor, precum şi a termenelor de livrare a acestora;
 3. În urma licitaţiei sau a selecției de oferte preia contractele de la Serviciul Achiziţii și Proiecte şi urmăreşte derularea lor pentru activitatea specifică de administrativ şi întreţinere (consumabile papetărie, materiale de curăţenie, etc), precum şi contractele încheiate cu furnizorii de prestări servicii (service aparate aer condiţionat, centrale termice, copiatoare, spălări autovehicule din dotarea instituţiei, etc) şi supraveghează derularea acestora;
 4. Avizează facturile din punct de vedere al corectitudinii preţului, a cantităţilor livrate şi a respectării termenului de livrare a mărfurilor achiziţionate);
 5. Urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de utilităţi (gaze naturale, electricitate, etc);
 6. Face situaţii pentru întocmirea bugetului sau a rectificării acestuia;
 7. Întocmeşte diverse situaţii către Serviciul Buget-Contabilitate şi situaţii statistice în conformitate cu prevederile legale;
 8. Prezintă, la cererea Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată , în termenul şi forma solicitată;
 9. Informează conducerea instituţiei cu privire la orice deteriorare a bunurilor administrate;
 10. Asigură organizarea activităţii personalului de întreţinere, controlează şi asigură curăţenia în spatii cu destinaţie: birouri, spaţii comune, săli şedinţă, holuri, grupuri sanitare, în conformitate cu normele sanitare şi de protecţia muncii;
 11. Face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind achiziţionări de prestări servicii şi utilităţi necesare;
 12. Face propuneri pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii, în vederea alocării de fonduri de la buget şi după aprobare urmăreşte executarea acestora;
 13. Face propuneri şi întocmește referate cu ocazia zilelor festive;
 14. Se preocupă de verificarea structurală a blocurilor de locuinţe sociale de pe raza municipiului;
 15. Supraveghează buna funcţionare a capelelor care sunt în administrarea primăriei;
 16. Întocmeşte planul de măsuri pentru beneficiarii de ajutor social;
 17. Organizează şi planifică activitatea beneficiarilor de ajutor social
 18. Coordonează montarea/demontarea cabinelor de vot şi a urnelor în secţiile de votare atunci când este cazul;
 19. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

Conducerea

 • Teodora MIHALCEA

Contact

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30