Serviciul Buget-Contabilitate

1379

Serviciul Buget-Contabilitate este structură în cadrul Direcției economice și este condus de către un șef serviciu, aflat în directa subordonare a directorului executiv al Direcției economice. 

Descrierea activităților specifice:

 1. Înregistrarea contabilă cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor de patrimoniu în baza documentelor justificative;
 2. Evidenţa salariilor personalului;
 3. Evidenţa sintetică şi analitică a debitorilor, creditorilor, furnizorilor;
 4. Evidența sintetică şi analitică a activelor fixe, obiectelor de inventar, amortizarea activelor fixe;
 5. Întocmirea balanţelor de verificare analitice şi sintetice;
 6. Centralizarea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale unităţilor subordonate: Spitalul Municipal şi unităţile de învăţământ;
 7. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a anexelor acestora;
 8. Întocmirea situaţiei financiare contabile lunare;
 9. Întocmirea situaţiei plăţilor restante lunare și a bilanțului lunar;
 10. Întocmirea fişelor de cont, a registrului jurnal, registrului inventor;
 11. Evidenţa contabilă a proiectelor finanţate de Uniunea Europeană prin programele postaderare;
 12. Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi prin virament;
 13. Întocmirea situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal lunar şi trimestrial;
  Evidenţa operativă a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
 14. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi depunerea lui la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj şi Trezoreria Municipiului Turda;
 15. Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli în urma modificărilor intervenite în execuţia veniturilor şi cheltuielilor;
 16. Întocmirea proiecţiei de buget pe o perioadă de 5 ani;
 17. Deschiderea creditelor bugetare pe fiecare capitol şi tip de cheltuială în funcţie de bugetul aprobat;
 18. Acordarea avansurilor pentru cheltuieli, decontarea, justificarea şi urmărirea operativă a acestora;
 19. Întocmirea referatelor, a rapoartelor pentru emiterea Dispoziţiilor primarului şi a Hotărârilor de Consiliu Local;

Conducerea

 • Cristina Adela BOGDAN

Contact

 • Adresă: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 2-4
 • E-mail: contabilitate@campiaturzii.ro
 • Telefon: 
  • 0264 368 004
  • 0364 135 650 int. 150
  • 0364 135 649 int. 149
  • 0364 135 625 int. 125
  • 0364 135 634 int. 134

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30