Serviciul Cultură

1324

Cultura la nivelul municipiului Câmpia Turzii este exprimată prin variate forme de expresie artistică și include un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte ale comunității şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură etc şi elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul de valori, tradiţiile şi credinţa ghirișenilor.

Prin procesele pe care cultura le catalizează, încercăm să oferim noi perspective de participare la viața publică, urmărind ca prin diversificarea ofertei culturale să formăm un public distinct.  Procesul este, însă, unul de durată, iar rezultatele se vor arăta lent, dar continuarea acestui cadru de adaptare la cerinţele publicului este obligatoriu.

 Municipiul Câmpia Turzii dispune de un patrimoniu cultural valoros, legat în special de tradiţiile folclorice zonale încă nealterate, fiind recunoscut pe plan internațional datorită celor două ansambluri folclorice care sunt principalul vector de imagine pentru cultura locală.

Serviciul își desfășoară activitatea, în principal, pe baza unor programe elaborate în concordanță cu strategiile culturale și educativ formative urmărind:

 • promovarea valorilor culturii româneşti şi universale;
 • oferirea de produse și servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;
 • promovarea, sprijinirea şi organizarea activitǎţilor cultural-educative de performanţă;
 • iniţierea diferitelor categorii de populaţie (indiferent de vârstǎ, sex, etnie etc.) în deprinderea cunoștinţelor teoretice şi practice în vederea dezvoltării tuturor formelor de exprimare culturalǎ artistică, educativă şi sportivǎ.

Programul cultural anual vizează evenimente și activități gândite să satisfacă toate categoriile de public, venind astfel în întâmpinarea nevoilor culturale locale care să aducă o creștere a gradului de participare a cetățenilor la viața culturală.

Principiile care stau la baza programelor cultural educative sunt redescoperirea, evaluarea și valorificarea corespunzătoare a tradițiilor, a valorilor culturii și artei, de dezvoltare a disponbilităților creatoare ale populației în toate domeniile de interpretare artistică, recreativă și distractivă, realizând prestații culturale în beneficiul tuturor cetățenilor din muncipiu.

Obiectivele serviciului sunt definite pe baza a trei coordonate majore de acţiune care au în vedere:

 1. conservarea, protejarea, monitorizarea și punerea în valoare a patrimonului cultural și a culturii naționale;
 2. elaborarea și punerea în operă a unui program de evenimente culturale care să revitalizeze viaţa culturală și socială a municipiului;
 3. programe integrative de educație permanentă.

Educaţia permanentă constituie esența activităţii Serviciului Cultură.  Aceasta se adresează tuturor membrilor comunităţii, indiferent de vârstă, sex, convingeri, religie, naţionalitate, respectând  principiile de bază ale programului  instituţiei: autonomia culturii şi artei, şansa egală la educaţie, libertatea de creaţie,  identitatea culturală în sistemul mondial de valori.

Spațiile în incinta cărora se desfășoară activitățile Serviciului:

 • Palatul Cultural “Ionel Floaşiu”
 • Biblioteca Municipală ,,Astra”
 • Sala Sporturilor “ Ioan Stanatiev”
 • Arena de Tenis “Gavrilă Vaida”
 • Complexul  de agrement  ”La Trei  Lacuri ”
 • Baza Sportivă Lut

Compartimente:

 • Muzeului  „Prima școală românească 1879”
 • Centrul Cultural

Conducerea

 • Lucia GOLFIN

Contact

 • Adresă: str.Piața Mihai Viteazu nr. 8
 • Email: cultura@campiaturzii.ro
 • Telefon 
  • 0264 368 362
  • 0364 135 921 interior 601

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30

FIȘIERE

Total Documente: 1