Serviciul Achiziții Publice

1183

Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice sunt:

 1. Planifică, organizează și desfășoară procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice și a achizițiilor directe. Serviciul are rolul de a achiziţiona bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, cu respectarea prevederilor legale.
 2. Elaborează și supune aprobării Strategia Anuală de Achiziție Publică și Programul Anual al Achiziţiilor Publice, precum şi reviziile acestora pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante, aşa cum este prevăzut de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
 3. Inițiază, derulează și finalizează proceduri de achiziție publică, inclusiv achiziții directe și întocmește toate documentele necesare în acest sens, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
 4. Elaborează documentaţia de atribuire şi solicită desemnarea personalului de specialitate care să facă parte din colectivul de elaborare a documentaţiilor de atribuire şi din comisiile de evaluare a ofertelor, în funcţie de specificul şi obiectul contractelor;
 5. Transmite spre publicare în SEAP/SICAP (www.e-licitatie.ro) şi verifică modul de publicare a invitaţiilor/anunţurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
 6. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. Participă cu personal de specialitate în comisii de evaluare şi elaborare a documentaţiilor de atribuire;
 7. Urmăreşte aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Conducerea

 • Mihaela Gabriela POPA

Contact

 • Adresa: strada Laminoriștilor nr. 2, camera 29, etaj 1
 • E-mail: achizitii@campiaturzii.ro
 • Telefon:
  • 0264 366 399
  • 0364 135 631 interior 131

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30