Achizitionare imprimate specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala

414
Denumire achizitie directa: Achizitionare imprimate specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala
Data publicarii: 01 Noiembrie 2018
Pret estimat: 504.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente solicitate:

Cerinte: Conform:
-Anunt intentie nr. 30165/29.10.2018
-Modele imprimate
-Formulare 1,2,5
Data limita depunere oferte: 05 Noiembrie 2018 Ora: 23:59
Observatii:
Ofertanti:

S.C. ALPHA GROUP S.R.L. Iași
S.C. PRINT ATU S.R.L. Sibiu
Castigator:S.C. ALPHA GROUP S.R.L. Iași
Pret ofertat:448,80  lei fără TVA