Acasă Anunțuri

Anunțuri

Anunț PUZ Str. LAMINORIȘTILOR, Nr. 274 A, Etapa 1

Detalii în atașament...

Servicii de catering pentru beneficiarii de cantină socială din Municipiul CâmpiaTurzii

Denumire achiziție directă:Servicii de catering pentru beneficiarii de cantină socială din Municipiul CâmpiaTurziiData publicării:18.04.2019 Preț estimat (fără TVA):Valoarea estimată a achiziției: 171.500,00 lei fără TVA /50 persoane/245 zile perioada 01.05.2019-31.12.2019Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut Cerințe:Conform:-Anunt...

Servicii de transport hrană cu mașină autorizată pentru Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară

Denumire achiziție directă: Servicii de transport hrană cu mașină autorizată pentru Centrul de Educație Timpurie Antepreșcolară Data publicării: 18.04.2019 Preț estimat (fără TVA): 840,33 lei fără TVA/lună (perioada 8...

Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la...

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii...

Servicii de audit financiar pentru proiectul „Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate...

Denumire achiziție directă:Servicii de audit financiar pentru proiectul „Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„ Cod SMIS 119994Data...
Skip to content