Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Sponsorizare lucrari de maxima necesitate pentru reabilitarea si igienizarea spitalului municipal Câmpia Turzii

În atașament găsiți modelul contractului de sponsorizare și pachetele de lucrări.

 
  908 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE DESFĂȘURARE A MANIFESTĂRILOR CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI ARMATEI ROMÂNE

ORA 12, 15 – Primirea invitaților în Sala Europa a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii ORA 12, 30 – Formarea coloanei și deplasarea spre Parcul Central ,,Ionel Floașiu” la Monumentul Comemorativ al Ostașilor Români Oficierea serviciului religios: sobor de preoți civili și preotul militar Alocuțiune: Domnul Radu HANGA – Primarul municipiului Câmpia Turzii Alocuțiune: Șef de Stat Major cu tema – “Participarea Armatei Române la eliberarea Transilvaniei Alocuțiune: Domnul Comandor Marius Mihai OATU - Comandantul Flotilei Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii cu tema – „Însemnătatea Zilei de 25 octombrie” ORA 13, 00 Depuneri de coroane Moment de reculegere

24 Octombrie 2014
  24 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de șofer, la Serviciul Public pentru Situații de Urgență

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de șofer, la Serviciul Public pentru Situații de Urgență. Concursul se va desfășura în perioada 08.12.2014-10.12.2014 și constă în următoarele etape succesive: a)selecția dosarelor de înscriere: 12.11.2014, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2. b) proba practică: 08.12.2014, ora 10:00 la garajul PSI din str...

24 Octombrie 2014
  27 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 25 mp situat în incinta Halei Agroalimentare ,,Piața Unirii”

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 25 mp situat în incinta Halei Agroalimentare ,,Piața Unirii” din Câmpia Turzii, pentru desfășurarea de activități comerciale. Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 156 din 10.12.2013 și care fac dovada că au depus: a) scrisoarea de înaintare a ofertei; b) garanția de participare la licitație; c) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la negociere, dacă este cazul; d) pentru societăți comerciale: - copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comețului; - copie de pe actul constitutiv; - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitației, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe și impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitației, în original sau copie legalizată; - declarație autentică a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment...

22 Octombrie 2014
  24 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2013

În atașament puteți consulta conținutul raportului.

21 Octombrie 2014
  44 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2012

În atașament puteți consulta conținutul raportului.

21 Octombrie 2014
  29 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2011

În atașament puteți consulta conținutul raportului.

21 Octombrie 2014
  21 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ

PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Iancu JIANU, nr. 36 B și a Reglementărilor urbanistice aferente, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001. În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A...

20 Octombrie 2014
  22 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ

PRIVIND ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ȘI LEGUME În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum și a Legii 544/2001; În atașament gasiți Proiectul de HCL și referatul Serviciului A.T.U. privind “PUZ CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE ȘI LEGUME”...

20 Octombrie 2014
  33 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 DA, POȚI! MAINI MICUTE, LUCRURI MARI!

Începând cu luna septembrie 2014, la Centrul „Carine” s-au demarat o serie de ateliere susținute de voluntari, având ca scop socializarea și petrecerea timpului liber al copiilor și tinerilor asistați într-un mod plăcut și totodată educativ. Atelierele răspund unei nevoi vechi a beneficiarilor, existența unei componente de zi a centrului. În acest mod, beneficiile privesc atât copiii și tinerii asistați, cât și părinții și/sau reprezentanții legali ai acestora, prin oferirea unui timp de respiro, câteva ore, de câteva ori pe săptamână...

15 Octombrie 2014
  52 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț privind ajutorul la încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2014 – martie 2015

Distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2014 – martie 2015, se face începând cu data de 25.10.2014, la sediul Primăriei mun Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2 și la sediul Serviciului Public Local de Asistență Socială din Câmpia Turzii, str. Griviței, nr. 8A. Preluarea cererilor se face începând cu data de 01.11.2014, la ghișeul de relații cu publicul – Serviciul Public Local de Asistență Socială: LUNI – JOI : 8,00 – 12,00 14,00 – 16,00 VINERI: 8,00 – 10,00 12,00 – 13,30 Notă: actele justificative care însoțesc cererea privesc venitul familiei/persoanei singure din luna anterioară depunerii cererii DETALII SUPLIMENTARE SE GĂSESC ÎN ATAȘAMENT

15 Octombrie 2014
  128 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț în atenția cetățenilor Municipiului Câmpia Turzii și a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași și Ploscoș)

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii informează cetățenii Municipiului Câmpia Turzii și a celor 7 comune arondate : (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași și Ploscoș) despre faptul că pentru alegerea Președintelui României din data de 02.11.2014 își pot exercita dreptul de vot în baza actului de identitate valabil, care este : cartea de identitate; cartea de identitate provizorie buletinul de identitate în termen de valabilitate. Facem un apel către toti cetățenii cu drept de vot să verifice termenul de valabilitate a actelor de identitate iar în cazul expirării, pierderii, furtului sau în celelalte cazuri în care se impune, pot solicita eliberarea unui nou act de identitate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Câmpia Turzii, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918 nr...

14 Octombrie 2014
  49 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presă

În data de 15 octombrie 2014, are loc Întâlnirea zonală PAZIA, cu tema: „Agricultura Zonală Arieșul o Șansă pentru Ferma Familială” cu scopul de promovare a fermei familiale în zona Arieșului. Evenimentul este organizat de către Primăria și Consilul Local al Municipiului Câmpia Turzii în colaborare cu Asociația PAZIA și are la Palatul Cultural „Ionel Floașiu” Câmpia Turzii, Sala Mică, după următorul program: Ora 13,00-Primirea invitaților și Deschiderea oficială a întâlnirii Ora 14,00-Conferință de presă...

14 Octombrie 2014
  42 vizualizari |  citeste mai mult 

 Informare si consiliere POSDRU

Municipiul Câmpia Turzii în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj implementează Proiectul “ȘOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE”, care are ca obiectiv îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor, cu accent pe șomerii de lungă durată și pe cei tineri, prin oferirea unui pachet integrat de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, incluzând servicii de informare, consiliere, mediere și formare profesională pentru facilitarea accesului șomerilor pe piața muncii...

13 Octombrie 2014
  61 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea unei funcții publice vacante

PRIMĂRIA MUNICPIULII CÂMPIA TURZII organizează concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier /I /grad profesional debutant, pe durată nedeterminată la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului. Proba scrisă se va desfășura în data de 11.11.2014, ora 10:00 și proba interviul în data de 13.11.2014 ora 10:00, la sediul Primăriei din str. Laminoriștilor, nr. 2. Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art...

10 Octombrie 2014
  180 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presa PAZIA - Platile aferente schemei unice in avans din octombrie 2014

Incepand cu 16 octombrie 2014, APIA va incepe plata avansurilor de pana la 50% din platile aferente schemei de plata unica pe suprafata(SAPS),urmand ca bani sa ajunga la fermieri pana la finele lunii in curs. Pentru cultivatorii de sfecla de zahar, s-a decis acordarea unui sprijin suplimentar, cu o valoare maxima de 379,17 euro/ha. Asociatia PAZIA considera ca acest avans este necesar pentru efectuarea lucrarilor de toamna, pentru pregatirea recoltei anului agricol 2015.

10 Octombrie 2014
  46 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat de presă PAZIA

Asociația PAZIA în calitate de partener alături de producătorii agricoli și crescătorii de animale, invită pe toți producătorii agricoli zonali să participe la întâlnirea zonală PAZIA Câmpia Turzii, în15 octombrie 2014, ora13,00 cu tema “Agricultura Zonală Arieșul-o sansă pentru ferma de familie”. Evenimentul are loc la Sala Mică a Palatului Cultural,, Ionel Floașiu” Câmpia Turzii.

09 Octombrie 2014
  59 vizualizari |  citeste mai mult 

 În atenția persoanelor care au depus cereri de atribuire de terenuri pentru construire de locuințe proprietate personală

Primăria Municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoștiința persoanelor care au depus cereri de atribuire de terenuri pentru construire de locuințe proprietate personală, în temeiul Legii nr. 15 din 2003, că în prezent este în curs de elaborare un plan urbanistic zonal în vederea parcelării terenului destinat construirii de locuințe pentru tineri în cartierul Șarât. Având în vedere că de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 30.06.2014 și până în prezent au mai fost depuse dosare pentru atribuire de terenuri, vă informăm că termenul limită de depunere a dosarelor este 31...

07 Octombrie 2014
  81 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în colaborare cu S.C. Domeniul Public SA și Clubul Sportiv Municipal, organizează în perioada 6-8 octombrie 2014, CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PESCUIT "TROFEUL ORAȘELOR ÎNFRAȚITE" La concurs sunt înscriși 8 competitori străini și 8 competitori din municipiul nostru, adică 8 echipe a câte 2 parteneri. Competiția de pescuit sportiv se desfășoară la Zona de Agrement "LA TREI LACURI". În urma concursului vor fi premiate locurile I, II, III și "CEA MAI MARE CAPTURĂ"...

03 Octombrie 2014
  60 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat

Luni, 6 octombrie 2014, ora 17,00, cu ocazia „ZILEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI” Primăria și Consiliul Local Câmpia Turzii organizează SPECTACOLUL”EXCELSIOR PENTRU DASCĂLII NOȘTRI” adresat cadrelor didactice și personalului auxiliar din instituțiile de educație ale municipiului nostru. Evenimentul are loc la Sala „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „Ionel Floașiu”.

03 Octombrie 2014
  56 vizualizari |  citeste mai mult 

 Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în municipiul Câmpia Turzii

În atașament puteți consulta delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor Președintelui României din data de 2 noiembrie 2014

01 Octombrie 2014
  115 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 "ZIUA RECOLTEI", ediția a VIII-a, eveniment care se desfășoară în Parcul Municipal în perioada 1- 5 octombrie 2014

Miercuri 1.10.2014 10:00 Deschiderea oficială,primirea invitaților 10:30-12:00 Ansambluri locale, Program folcloric 12:15-14:00 Muzică ambientală 17:00-17:40 Recital muzică populară solistă Delia Molnar 17:50-18:50 Ansamblul Ardealul Luduș 19:00-19:55 Recital extraordinar Traian Ilea și Valeria Codorean 20:00 Închiderea programului Joi 2.10.2014 16:45-17:30 Ansamblul Cununa Someșană Florești 18:00-18:40 Recital solistă Ana Georgeta Bala 18:50-19:50 Recital extraordinar solist Adrian Socaciu 20:00 Închiderea programului Vineri 3...

30 Septembrie 2014
  161 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Comunicat de presă

Societatea Culturală "Câmpia Turzii 775", în colaborare cu Consiliul Local și Primăria municipiului Câmpia Turzii, vă invită joi , 2 octombrie , ora 18, la Cafeneaua Culturală a Palatului Cultural "Ionel Floașiu" să participați la activitatea desfășurată în cadrul proiectului "Anul 2014 – Anul Culturii Locale". Activitatea cuprinde următoarele momente: 1. 795 de ani de la Prima Atestare Documentară a Localității 2. Strămutarea “Bisericii de lemn Ghiriș-Arieș” din comuna Călărași în municipiul Câmpia Turzii...

26 Septembrie 2014
  73 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat de presă PAZIA

Asociația PAZIA aduce la cunoștință în calitare de partener al agricultorilor și crescătorilor de animale, modificarea și simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene. Guvernul a adoptat în a doua decadă a lunii septembrie a acestui an o ordonanță de urgență care simplifică procedurile de accesare a fondurilor comunitare alocate prin FEGA. Prin această masură se urmarește ca acordarea plaților directe în agricultură să fie mai accesibilă.Aceasta vizează reducerea birocrației în ceea ce privește procedura de gestionare a schemei de plată unică pe suprafață, prin înlocuirea documentelor pentru dovedirea dreptului real de folosință, cu cel care justifică utilizarea legală a suprafețelor de teren destinate producției agricole...

24 Septembrie 2014
  70 vizualizari |  citeste mai mult 

 Comunicat de presă

Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna”, Câmpia Turzii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii, a fost declarat câștigător, în cadrul programului: ”Campania pentru Sănătatea Sânilor”, 2013 derulată de Avon, linia de finanțare: ”Proiecte pentru Sănătatea Sânilor” cu proiectul: „Demnitate în suferință”, destinat amenajării unui salon de 2 paturi în cadrul Compartimentului de Îngrijiri Paliative pentru pacientele diagnosticate cu cancer la sân...

23 Septembrie 2014
  97 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2014

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

13 Decembrie 2013

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
scrisoarea Primarului Radu Ioan Hanga catre cetatenii municipiului Câmpia Turzii
Rotary Campia Turzii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Sambata, 25 Octombrie 2014
vizitator: 54.166.15.152
Page Rank Check