Campia Turzii, Laminoriștilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
Sunteti aici: Home

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Proces verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de sofer la Serviciul Public pentru Situatii de Urgenta


Detalii în atașament.

31 Mai 2016
  15 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Ședința CTATU, 02/06/2016 ora 12.00


Detalii în atașament.

30 Mai 2016
  17 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE din hală vânzări, atelier întreținere și birouri, în SALĂ pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE și ETAJARE CLĂDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălțime, limite laterale și limită posterioară, Mun...

30 Mai 2016
  9 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane varstnice, desfasurat in perioada 23 - 25 mai 2016


Detalii în atașament.

27 Mai 2016
  32 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Centralizator privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de șef serviciu SPSU, desfasurat in perioada 20-24 mai 2016


Detalii în atașament.

26 Mai 2016
  83 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes loca


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acivități nonprofit de interes local” În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

26 Mai 2016
  32 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 25.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, Centrul de zi


Detalii în atașament.

25 Mai 2016
  54 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind stabilirea unor măsuri speciale, în Municipiul Cămpia Turzii , cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, din data de 05.06.2016


Art.1 – La nivelul Municipiului Câmpia Turzii, în data de 5 iunie 2016, între orele 7,oo - 21,oo, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale, se interzice tuturor operatorilor economici comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în locațiile care se află la o distanță mai mică de 500 de metri de sediul celor 19 secții de votare. ( secțiile de votare sunt stabilite prin Dispoziția nr. 292 din 03.05.2016); Art.2 - Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Dispoziții se încredințează: operatorii economici de pe raza municipiului, Serviciul Public Poliția Locală și Poliția Municipiului Câmpia Turzii; Art...

25 Mai 2016
  29 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea concesionării terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea construirii de balcoane și logii la parterul construcților colective” În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

25 Mai 2016
  21 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în atașament.

24 Mai 2016
  86 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 20/05/2016


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  604 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Lista obligațiilor fiscale restante la 31/03/2016, persoane juridice, neachitate la data de 20/05/2015


Lista poate fi consultată în atașament.

24 Mai 2016
  797 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE DE iNGRIJITOR LA DOMICILIU iN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VÂSNICE organizat în data de 23.05,201 6


Detalii în atașament.

23 Mai 2016
  56 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării a trei funcții contractuale vacante Centrul de recuperare Carine - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în atașament.

20 Mai 2016
  725 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 20.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de șef serviciu SPSU


Detalii în atașament.

20 Mai 2016
  121 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În atașament gasiți conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE din hală vânzări, atelier întreținere și birouri, în SALĂ pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE și ETAJARE CLĂDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălțime, limite laterale și limită posterioară, Mun...

19 Mai 2016
  47 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE din hală vânzări, atelier întreținere și birouri, în SALĂ pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE și ETAJARE CLĂDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălțime, limite laterale și limită posterioară, Mun...

19 Mai 2016
  32 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea DESFIINȚARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAȚII și SPĂLĂTORIE AUTO, RACORDURI și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str...

19 Mai 2016
  31 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri și sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea Construire locuință Sp+P+M cu garaj și împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A – în faza de implicare a publicului în etapa pregătitoare

19 Mai 2016
  28 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de inspector de specialitate la Serviciul Investitii


Detalii în atașament.

17 Mai 2016
  118 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de șofer la Serviciul Public pentru de Urgență


Detalii în atașament.

13 Mai 2016
  84 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la domiciliu la Centrul de zi pentru persoane vârsnice


Detalii în atașament.

12 Mai 2016
  88 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; În atașament găsiți Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului (conform anexei 1 la HCL) pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAȚIE din hală vânzări, atelier întreținere și birouri, în SALĂ pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE și ETAJARE CLĂDIRE , Modificare POT, CUT, regim de înălțime, limite laterale și limită posterioară, Mun...

12 Mai 2016
  64 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu la Serviciul Juridic


Detalii în atașament.

06 Mai 2016
  173 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului


Detalii în atașament.

06 Mai 2016
  167 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, grad profesional superior, la Serviciul Urmărire și Executare Silită


Detalii în atașament.

06 Mai 2016
  280 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Incheiat astăzi 06/05/2016 cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu la Serviciul Public pentru Situații de Urgență


Detalii în atașament.

06 Mai 2016
  181 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 04.05.2016, privind rezultatele probei scrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în atașament.

04 Mai 2016
  186 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, din Municipiul Câmpia Turzii pentru alegerile locale din data de 05.06.2016


Detalii în atașament.

03 Mai 2016
  204 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț închiriere spații din incinta imobilului situat în Piața Unirii nr. 22A


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitație publică pentru închirierea spațiilor nr. 10 și nr. 11 în suprafață cumulată de 17,47 mp din incinta imobilului situat în Piața Unirii nr. 22A, în vederea utilizării acestora cu destianția de birouri. Detalii în atașament.

03 Mai 2016
  75 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț închiriere spații din incinta fostei Centrale Termice nr. 5


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitație publică pentru închirierea spațiilor în suprafață totală de 489,16 mp din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Aviatorilor f.n., în vederea utilizării acestora pentru activități de prestări servicii. Detalii în atașament.

03 Mai 2016
  76 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Dispoziție privind stabilirea locului special pentru afișaj electoral, în Municipiul Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale din data de 05.06.2016


Primarul Municipiului Campia Turzii; În temeiul prevederilor art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; DISPUN: Art...

03 Mai 2016
  82 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea Construire locuință Sp+P+M cu garaj și împrejmuire în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. George ENESCU, nr. 32A

03 Mai 2016
  75 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNȚ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea DESFIINȚARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAȚII și SPĂLĂTORIE AUTO, RACORDURI și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI în jud. Cluj, mun...

03 Mai 2016
  78 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Programul lucrarilor de dezinsectie, deratizare efectuate de SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA


In perioada 27.04.2016 - 29.04.2016 intre orele 18.00 - 06.00 se va efectua activitatea de: - dezinsectie contra capuselor in Parcul Municipal Campia Turzii si locurile de joaca pentru copii in functie de conditiile meteo favorabile; - deratizare Parcul Municipal Campia Turzii; In data de 29.04.2016 intre orele 13.00- 22.00 se va efectua activitatea de dezinsectie si deratizare la urmatoarele locatii: - Sediul central al Primariei Municipiului Campia Turzii; - Sediul Taxe si Impozite; - Palatul Cultural si Sala Sporturilor; - Sediul Asistenta Sociala; - Centrul de ingrijire Batrani; - Centrul ingrijire Copii; - Bloc ANL 2002-2004; - Cresa Primariei Municipiului Campia Turzii din str...

27 Aprilie 2016
  83 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Serviciul Public Local de Asistentă Socială


Detalii în atașament.

26 Aprilie 2016
  138 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proces verbal incheiat astăzi 24.05.2016, cu ocazia selecției dosarelor inscrise la concursul organizat-pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut debutant Ia Centrul Carine


Detalii în atașament.

25 Aprilie 2016
  148 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț privind procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a șase spații comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piața Mureșului. Spațiile sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizații neguvernamentale, agenți economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare și produselor nealimentare Pot participa persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H...

25 Aprilie 2016
  84 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  97 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  103 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE, MAI 2016


Detalii în atașament.

21 Aprilie 2016
  104 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale vacante de șef serviciu, la Serviciul Public pentru de Urgență


Detalii în atașament.

20 Aprilie 2016
  254 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Anunț procedură de negociere directă pentru închirierea pășunilor Urca și Sâcrai-Brazi


Detalii în atașament.

19 Aprilie 2016
  104 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Raport de activitate privind acțiunea de capturare a câinilor fără stăpân în trim.I 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  139 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Program de lucru pentru ridicarea deseului menajer si municipal de pe raza municipiului Campia Turzii - APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  113 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 PROGRAM DE MATURAT MECANIZAT LUNA APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  114 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 GRAFIC COLECTARE DESEURI UMEDE AMESTECATE – ZONA DE CASE APRILIE 2016


Detalii în atașament.

14 Aprilie 2016
  108 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE PREALABILĂ A CANDIDATILOR ÎN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PARC INDUSTRIAL PUBLIC CAMPIA TURZII SA


Detalii în atașament.

12 Aprilie 2016
  359 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice "Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Programului "Școală după școală" pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii” În atașamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

11 Aprilie 2016
  167 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

 Avize CTATU nr. 4/20016 si nr. 5/2016


Detalii în atașament.

11 Aprilie 2016
  95 vizualizari |  citeste mai mult descarcă atașament

Info utile

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2016

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

07 Decembrie 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor pentru zilele de duminică și sărbătorile legale pentru anul 2015

Orarul de funcționare al farmaciilor poate fi consultat în atașament.

15 Decembrie 2014

Anunţ privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Toţi proprietarii de locuinţe au obligativitatea până la data de 15 Iulie 2011 de a respecta prevederile Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Asiguratorii autorizaţi pentru încheierea Poliţei de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAD) sunt:

 • ABC ASIGURĂRI
 • ASTRA ASIGURĂRI
 • ARDAF
 • CARPATICA ASIGURĂRI
 • CERTASIG
 • CITY INSURANCE
 • CREDIT EUROPE ASIGURĂRI
 • EUROINS ROMÂNIA oGENERALI
 • GRAWE ROMÂNIA
 • GROUPAMA ROMÂNIA
 • UNIQA ASIGURĂRI
 • PLATINUM ASIGURĂRI

Neîncheierea Poliţei de Asigurare conform art.32 alin. 2 din Legea 260/2008 republicată în 2011, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Pentru detalii suplimentare  accesaţi: http://www.paidromania.ro/

01 Iulie 2011

Anunţ privind divorţul prin acordul soţilor - SPCLEP Campia Turzii

De la intrarea în vigoare a Legii 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la începutul acestui an, căsătoriile se desfac, la primărie, în faţa ofiţerului de stare civilă. Noua lege permite finalizarea mai rapidă a divorţului, atunci când ambele părţi sunt de acord.
Divorţul pe cale administrativă este disponibil însă doar cu acordul ambilor soţi, dacă aceştia nu au copii minori, născuţi din căsătorie, sau adoptaţi şi dacă s-au înţeles asupra numelui pe care îl vor purta ulterior.   [citeste mai mult...]
25 Ianuarie 2011
Rotary Campia Turzii

Serviciul Public pentru Situații de Urgență
ANOFM - Oferta locurilor de muncă vacanteOferta locurilor de muncă vacante
Locuri de muncă din UE/SEELocuri de muncă din UE/SEE
Sistemul de Informatii Schengen II
BCC - Biroul de Consilere pentru Cetateni din Campia Turzii

Marti, 31 Mai 2016
vizitator: 54.162.57.225
Page Rank Check