1.Servicii întocmire documentație tehnică pentru primă înscriere drum de exploatare De 135 (lățime de 4 ml) 2.Servicii întocmire documentație tehnică pentru primă înscriere drum de exploatare De 140 (lățime de 8 ml)

191

Denumire achiziție directă:1.Servicii întocmire documentație tehnică pentru primă înscriere drum de exploatare De 135 (lățime de 4 ml)

2.Servicii întocmire documentație tehnică pentru primă înscriere drum de exploatare De 140 (lățime de 8 ml)

Data publicării: 26.05.2023
Preț estimat (fără TVA): 2.184,00 lei fără TVA/2 drumuri de exploatare (1.092,00 lei fără TVA/drum de exploatare)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr 15140/25.05.2023
-Anexa la referat nr. Ad. 6730/06.03.2023
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 31.05.2023 Ora: 23:59
Observații: ACHIZIȚIE ANULATĂ, NU S-A DEPUS NICI O OFERTĂ!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2