Achiziție produse de papetărie pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii

22
Denumire achiziție directă: Achiziție produse de papetărie pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii
Data publicării: 16.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 35.000,00 lei fără TVA/an (contractul se va încheia până în 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 15264/15.05.2019
-Anexă pentru invitația de participare nr. Ad. 8214/12.03.2019
-Listă produse de papetărie
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 21.05.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2