Achiziţionare 1 buc. Registru eliberare acte de identitate și 3 buc. Registru desfășurător al certificatelor de stare civilă

621

Denumire achiziție directă:Achiziţionare 1 buc. Registru eliberare acte de identitate și 3 buc. Registru desfășurător al certificatelor de stare civilă

Data publicării:04.12.2018
Preț estimat (fără TVA): 176,47 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr. 34433/03.12.2018
-Anexa nr. 1/2908/26.11.2018
-Modele
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 07.12.2018 Ora: 23:59

Observații: Valoarea estimată a achiziției: 176,47 lei fără TVA, din care:-1 buc. Registru eliberare acte de identitate: 50,42 lei fără TVA

-3 buc. Registru desfășurător al certificatelor de stare civilă:126,05 lei fără TVA (42,016 lei fără TVA/buc.)

Ofertanți:ACHIZITIE ANULATA-NU A FOAST DEPUSA NICI O OFERTA
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2