Achiziționare articole uniformă de serviciu pentru poliția locală

173
Denumire achiziție directă:Achiziționare articole uniformă de serviciu pentru poliția locală

Data publicării: 30.08.2023
Preț estimat (fără TVA):11.746,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr 24611/25.08.2023
-Caiet de sarcini nr. Ad. 20.866/19.07.2023
-Formulare 1,2,3,4,5,19  
Data limită depunere oferte: 04.09.2023 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2