Achiziționare articole uniforme de serviciu polițiști locali

223
Denumire achiziție directă: Achiziționare articole uniforme de serviciu polițiști locali
Data publicării: 16.07.2019
Preț estimat (fără TVA): 27.730,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 23170/15.07.2019
-Caiet de sarcini nr. Ad. 22416/08.07.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 22.07.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:SC SADMITEX INDUSTRIES SRL
SC FILIP SI COMPANIA SNC 
Câștigător:SC SADMITEX INDUSTRIES SRL
Preț ofertat:20370 lei fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2