Achiziţionare de servicii de reparații și întreținere a convectoarelor, a centralelor termice, a aparatelor de combustibil gazos și a instalațiilor aferente acestora

210

Denumire achiziție directă:Achiziţionare de servicii de reparații și întreținere a convectoarelor, a centralelor termice, a aparatelor de combustibil gazos și a instalațiilor aferente acestora

Data publicării:15.05.2019
Preț estimat (fără TVA):2400 lei /luna
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe: conform ANUNT INTENTIE+ANEXA+FORMULARE
Data limită depunere oferte:20.05.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:SC MA&DEGRAF SERVICII SRL

Câștigător:SC MA&DEGRAF SERVICII SRL

Preț ofertat:2350 lei/luna
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2