Achizitionare ”Imnul Municipiului în An Centenar”

769
Denumire achiziție directă: Achizitionare ”Imnul Municipiului în An Centenar”
Data publicării: 07.12.2018
Preț estimat (fără TVA): 19327.73
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Cerințe: conform caietului de sarcini anexat;
Data limită depunere oferte:  11.12.2018 Ora: 10.00
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2