Achiziţionare imprimate tipizate piață

187
Denumire achiziție directă: Achiziţionare imprimate tipizate piață
Data publicării: 28.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 1.150,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 38096/28.11.2019

-Nota de fundamentare nr. Ad. 37430/22.11.2019, Anexă la referat nr. 37430/22.11.2019, Specificațiile Tehnice și modelele anexate

-Formulare 1,2,5

Data limită depunere oferte: 02.12.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: ALPHA GROUP S.R.L.
Câștigător: ALPHA GROUP S.R.L.
Preț ofertat: 960,00 Lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2