ACHIZIȚIONARE IMPRIMATE TIPIZATE PIAȚĂ

316
Denumire achiziție directă: ACHIZIȚIONARE IMPRIMATE TIPIZATE PIAȚĂ
Data publicării:6.02.2019
Preț estimat (fără TVA):1155,46 LEI
Criteriul de atribuire:prețul cel mai scăzut
Cerințe:ANUNȚ 3895/5.02.2019,NOTĂ DE FUNDAMENTARE ad.1981/18.01.2019,ANEXĂ 1981/18.01.2019,SPECIFICAȚII TEHNICE,MODELE,FORMULARE 1,2,5
Data limită depunere oferte:11.02.2019  Ora: 23:59
Observații:

Ofertanți:S.C. ALPHA GROUP S.R.L. Iași

Câștigător:S.C. ALPHA GROUP S.R.L. Iași

Preț ofertat: 980,00 lei fără TVA

Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2