Achiziționare materiale de curățenie pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii

262
Denumire achiziție directă: Achiziționare materiale de curățenie pentru Primăria Municipiului Câmpia Turzii
Data publicării: 16.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 28.000,00 lei fără TVA/an (contractul se va încheia până în 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 15270/15.05.2019
-Anexa la referat nr. ad. 8186/12.03.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 21.05.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. STIRECO S.R.L.
                 S.C. TARGET POINT S.R.L.
                 S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.

                 S.C. FOREST&CONSULTING S.R.L. Deva

Câștigător: S.C.  STIRECO S.R.L.

Preț ofertat: 25175,71 lei fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2