Achiziționare materiale electrice necesare lucrărilor de reparații și înlocuire instalații de iluminat defecte

201

Denumire achiziție directă:Achiziționare materiale electrice necesare lucrărilor de reparații și înlocuire instalații de iluminat defecte

Data publicării: 07.11.2019

Preț estimat (fără TVA): –9.460,00 lei fără TVA materiale electrice

480,00 lei cheltuieli de transport

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 35108/06.11.2019
-Anexă la referatul de necesitate nr. 33026/17.10.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 13.11.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, valoare ofertată mai mare decât valoarea estimată.
Ofertanți:S.C. SOLO BABILON COMERȚ S.R.L. Cluj-Napoca-ofertă declarată inacceptabilă

S.C. ECHIPAMENTE RADENERG ELECTRICE S.R.L. Iași-ofertă declarată inacceptabilă

Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2