Achiziționare pește pentru repopularea Complexului de Agrement „La Trei Lacuri„

204

Denumire achiziție directă:Achiziționare pește pentru repopularea Complexului de Agrement „La Trei Lacuri„

Data publicării: 03.12.2019

Preț estimat (fără TVA): 45.812,00 lei fără TVA, din care:-pește/crap comun 1,5-2 kg: 14.670,00 lei fără TVA/1000 kg (14,67 lei fără TVA/kg)

-pește/caras 0,3-0,8 kg: 12.840,00 lei fără TVA/2000 kg (6,42 lei fără TVA/kg)

-pește/crap comun 5-10 kg: 18.302,00 lei fără TVA/570 kg (32,10 lei fără TVA/kg)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 38665/03.12.2019
-Anexă nr. ad. 37241/22.11.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 09.12.2019 Ora: 23:59

Observații: Materialul piscicol va fi însoțit de:-declarație de conformitate

-certificat de calitate

-aviz sanitar veterinar

-copie după licența de acvacultură

-TRANSPORTUL PEȘTELUI SE VA FACE CU MAȘINĂ SPECIALĂ-DOTATĂ CU OXIGEN LICHID!

TRANSPORTUL ESTE INCLUS ÎN PREȚ!

Ofertanti: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!

Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2