Achiziționare produse pentru protocol trimestrul III 2019

154

Denumire achiziție directă:Achiziționare produse pentru protocol trimestrul III 2019

Data publicării: 11.07.2019
Preț estimat (fără TVA): 4528,72 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 22857/11.07.2019
-Anexa nr. 22798/10.07.2019
-Anexa valori estimate
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 15.07.2019  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:SC ACE DISTRIBUTION SRL
               SC HANDELSGRUPPE SRL
Câștigător:SC HANDELSGRUPPE SRL
Preț ofertat:4304,88 LEI fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2