Achiziționare produse pentru protocol trimestrul IV 2019

209

Denumire achiziție directă:Achiziționare produse pentru protocol trimestrul IV 2019

Data publicării: 01.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 1.822,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34435/31.10.2019
-Anexa nr. 34034/29.10.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 07.11.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. ACE DISTRIBUTION S.R.L.
Câștigător: S.C. ACE DISTRIBUTION S.R.L.
Preț ofertat: 1.820,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2