Achiziționare servicii de consiliere psihologică

31
Denumire achiziție directă:Achiziționare  servicii de consiliere psihologică

Data publicării: 27.03.2024
Preț estimat (fără TVA):1.900,00 lei fără TVA/lună
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr 8515/26.03.2024

-Anexă la referatul nr. 7327/13.03.2024

-Formulare 1,2,3,4,5,19

Data limită depunere oferte: 01.04.2024 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2