ACHIZITIONARE SERVICII DE EFECTUARE AUDIT ENERGETIC -al cladirii depoului pentru proiectul “INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”,cod SMIS 2014+:119994

28
Denumire achiziție directă:ACHIZITIONARE SERVICII DE EFECTUARE AUDIT ENERGETIC -al cladirii depoului pentru proiectul “INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”,cod SMIS 2014+:119994
Data publicării:26.01.2024
Preț estimat (fără TVA):2.500 lei fara TVA
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe:conform  Anunt intentie nr.2492/25.01.2024, caiet de sarcini nr.38021/08.12.2023, formulare 1,2,3,4,5,19, atasate
Data limită depunere oferte :31.01.2024  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:-Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Durabilă URBAN – INCERC

-SC SHUMICON SRL

SC BAMENERG PROIECT SRL-D

Câștigător:– SC SHUMICON SRL

Preț ofertat: 2.400,00 lei fără TVA

Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2