Achiziționare servicii de interpretare în limbajul mimico-gestual

24
Denumire achiziție directă:Achiziționare servicii de interpretare în limbajul mimico-gestual

Data publicării:27.03.2024
Preț estimat (fără TVA):50,00 lei fără TVA/lună
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr 8531/26.03.2024
-Anexă la referatul nr. 7329/13.03.2024
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte:01.04.2024  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2