Achiziționarea de servicii întocmire documentație tehnică necesară obținerii autorizației de mediu pentru funcționarea Complexului de Agrement „La Trei Lacuri„

202

Denumire achiziție directă:Achiziționarea de servicii întocmire documentație tehnică necesară obținerii autorizației de mediu pentru funcționarea Complexului de Agrement „La Trei Lacuri„ 

Data publicării: 15.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.000,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 35993/13.11.2019
-Anexă la Referatul nr. 33709/24.10.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 20.11.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: SC SOFIAENVIROCONSULT SRL Floresti
Câștigător: SC SOFIAENVIROCONSULT SRL Floresti
Preț ofertat: 1.990,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2