Achiziționarea de servicii întocmire documentație tehnică necesară obținerii autorizației de mediu pentru funcționarea Complexului de Agrement „La Trei Lacuri„

224

Denumire achiziție directă:Achiziționarea de servicii întocmire documentație tehnică necesară obținerii autorizației de mediu pentru funcționarea Complexului de Agrement „La Trei Lacuri„ 

Data publicării: 01.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.000,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34519/01.11.2019
-Anexă la Referatul nr. 33709/24.10.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 08.11.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA!
Ofertanți:S.C. SOFIAENVIROCONSULT S.R.L. Florești-oferta a fost declarată inacceptabilă, valoare ofertată fără TVA mai mare decât valoarea estimată fără TVA

S.C. HEXON ENGINEERING S.R.L. Câmpina-ofertă neconformă din punct de vedere tehnnic

Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2