Achizitionarea dotarilor pentru depou-2 elevatoare pentru proiectul „Infrastructura de transport public si masuri pentru mobilitate alternativa in Municipiul Campia Turzii„, cod SMIS 2014+:119994

36
Denumire achiziție directă:Achizitionarea dotarilor pentru depou-2 elevatoare pentru proiectul „Infrastructura de transport public si masuri pentru mobilitate alternativa in Municipiul Campia Turzii„, cod SMIS 2014+:119994
Data publicării: 22.03.2024
Preț estimat (fără TVA):115.274,88 lei fara TVA/2 buc.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr 8083/21.03.2024
-Anexa privind achizitionarea dotarilor pentru depou
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 28.03.2024 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATĂ, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTĂ!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2