Anunț

46

Asociația Technology and Innovation for Society/Tehnologie și inovare pentru societate, în colaborare cu Municipiul Zalău, Municipiul Cluj-Napoca, Municipiul Câmpia Turzii și Orașul Huedin anunță finalizarea cu succes a proiectului “Creșterea transparenței, calității si accesibilității serviciilor oferite cetățenilor de către sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei”, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru detalii și materiale informative, vă rugăm accesați: https://asociatiatis.com/

FIȘIERE

Total Documente: 1