Anunț  intenție de elaborare plan urbanistic general și plan de mobilitate urbană durabilă 

171

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare pentru elaborarea documentației “REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM și transpunerea acestuia în format digital și transpunerea  în format digital a PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj”.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PUG ȘI PMUD ÎN  PERIOADA  25.05.202319.06.2023

FIȘIERE

Total Documente: 1