Anunț public

48

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII prin PRIMAR NICOLAE LOJIGAN, titular al proiectului “Regenerare urbană Cartier Blocuri – Cvartal I”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactuluui asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel.0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office[@]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14°°, precum și la adresa de internet http: //apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet  a autorității competente pentru protecția mediului.