ANUNȚ PUBLIC

47

Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunță publicul interesat asupra desemnării elaboratorului documentației de urbanism PUG și RLU aferent în format GIS din cadrul proiectului: Elaborarea/Actualizarea în format GIS a planurilor urbanistice și de amenajare ale Municipiului Câmpia Turzii, cod proiect C10-I4-371”.

Observațiile și sugestiile legate de documentația de urbanism PUG și RLU aferent în format GIS din cadrul proiectului Elaborarea/Actualizarea în format GIS a planurilor urbanistice și de amenajare ale Municipiului Câmpia Turzii, cod proiect C10-I4-371 pot fi exprimate în scris la:

 Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4, tel.  +40 264 368 002, +40 364 135 677,  Fax: +40 264 365 467 e-mail: primaria@campiaturzii.ro; registratura@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 1