Centrul de zi „Carine”

1675

Centrul de Zi Carine este un serviciu social de recuperare pentru copiii cu dizabilități, aflat în subordinea Serviciului Public Local de Asistență Socială, care asigură servicii de recuperare în vederea promovării şi respectării drepturilor persoanei cu handicap. A fost înfiinţat prin program Phare/2004, conform Hotărârii nr. 65 din 25.09.2006 privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu un proiect desfăşurat în cadrul programului Phare 2004-2006.

Centrul de Zi „Carine” oferă, la standarde de calitate, servicii de recuperare- reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi sau cu recomandări medicale pentru recuperare. În acest mod se previne marginalizarea și excluderea socială a beneficiarilor, prin facilitarea integrării și reabilitării acestora.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

 1. intervenţie logopedică
 2. intervenţie psihopedagogică
 3. intervenţie psihologică
 4. consiliere socială
 5. kinetoterapie
 6. fizioterapie
 7. masaj
 8. activităţi recreative şi de socializare

Criteriile de admitere pe centru sunt:

 1. Copilul pentru care se solicită asistarea în Centrul de Zi „Carine” trebuie să aibă cel mult 18 ani;
 2. Domiciliul să fie în municipiul Câmpia Turzii, ca prioritari şi zonele alăturate, în limita capacităţii centrului, doar în ceea ce îi priveşte pe copiii cu dizabilităţi;
 3. Copiii cu dizabilităţi, care dovedesc acest lucru prin certificate de încadrare în grad de handicap şi/sau acte medicale;
 4. Există recomandare pentru recuperarea funcţională şi/sau educaţională din partea medicului specialist.

Solicitarea pentru includerea în programul de recuperare al centrului se face în scris prin completarea unei cereri tip de către părintele/reprezentantul legal al copilului, care se depune la Registratura Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, însoțită de următoarele acte:

– certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului pentru care se solicită includerea în programul centrului sau scrisoarea medicală cu recomandările pentru recuperare

– copie după actul de identitate al copilului sau certificat de naştere copil

– copie după actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal

Conducerea

 • Simona Adriana ANCA

Contact

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30