Centrul pentru Seniori „Respect”

1211

Centrul pentru Seniori RESPECT oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială. Nevoile persoanelor de vârsta a III-a sunt multiple, ele se raportează la starea materială şi starea de sănătate a beneficiarului. Direcția de Asistență Socială prin serviciul social Centrul pentru Seniori RESPECT furnizează servicii sociale de interes local prin acordarea de servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor:

 • ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare.
 • ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor.

Serviciile oferite în cadrul Centrului care acordă îngrijiri la domiciliu sunt reglementate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 152//26.07.2018  privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor de ingrijire  la domiciliu pentru persoane vârstnice   și  HG  978/2015  privind aprobarea  standardelor minime de cost privind contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu .

Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoana vârstnică care îndeplinește următoarele condiții:

 • Sunt persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul  Câmpia Turzii;
 • Sunt persoane vârstnice pentru care s-a stabilit un anumit grad de dependență, conform HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Sunt persoanele vârstnice așa cum sunt definite de actele normative în vigoare (art. 6, ”b” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, art. 1, alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice);
 • Sunt persoane vârstnice pentru care serviciile de îngrijire la domiciliu nu pot fi furnizate de către îngrijitorii informali;
 • Sunt persoane vârstnice pentru care, prin certificatul de încadrare în handicap, nu li s-a stabilit dreptul la asistent personal/indemnizație în locul asistentului personal/indemnizație pentru însoțitor;
 • Sunt persoane vârstnice care nu au încheiate contracte de întreținere, contracte de vânzare- cumpărare cu uzufruct viager sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere.
 • Sunt persoane vârstnice ai căror aparținători se află în imposibilitatea de a le asigura îngrijirea necesară conform nevoilor curente,

Actele necesare pentru  admiterea  în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele:

 • cererea pentru acordarea serviciilor sociale;
 • declaraţie tip privind valorile pe care le dețin
 • copie după actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • copie după cartea de identitate a reprezentantului legal dacă e cazul;
 • copie cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor beneficirului;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să reiasă diagnosticul prezent, antecedentele medicale personale precum şi faptul că beneficiarul suferă/nu suferă de boli psihice şi infecto-contagioase;
 • alte acte medicale din care să rezulte bolile de care suferă beneficiarul şi tratamentul pe care îl urmează;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară (din care să rezulte dacă persoana beneficiară mai realizează şi alte venituri în afară de pensie);
 • certificat fiscal privind bunurile mobile și imobile;

 

Conducerea

 • Ana  MILEȘAN

Contact

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30