Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii

1573

Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020-Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

Status – Proiect aflat în implementare

Data de începere a proiectului: 25.01.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Perioada de implementare:  71 de luni

Descriere:

Proiectul presupune gruparea a două grădinițe existente și anume “Grădinița Nr. 1 – Lumea Prichindeilor, situată pe Str. Andrei Mureșanu, nr. 7” și “Grădinița Nr. 3 – Pinocchio, situată pe Str. Teilor, nr. 10”. Aceste imobile existente nu sunt concepute expres pentru desfășurarea acestor tipuri de activități, din acest motiv este necesară construirea unei noi grădinițe, care să îndeplinească toate cerințele impuse de normele și normativele în vigoare, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului educațional. Noua construcție, dispune de 8 săli de grupe cu capacitatea totală de 160 locuri, din care 4 (patru) grupe cu program normal și 4 (patru) grupe cu program prelungit.

Noul amplasament va avea un regim de înălțime de P+1, clasa de importanță II și o suprafață desfășurată de 2.600 mp. În faza studiului de fezabilitate, au fost avute în vedere următoarele funcțiuni:

– La parter: 8 (opt) săli de clase a câte 20 locuri fiecare, două anexe, două camere tehnice, trei grupuri sanitare, o sală special amenajată pentru servirea meselor principale – cu o capacitate totală de 80 locuri, trei depozite hrană, bucătărie, vestiare femei și bărbați;

– La etaj: un cabinet medical, o cancelarie, o sală de conferințe, un birou director, o sală de film, un atelier meștesugărit, un birou administrativ, două săli de joacă, un grup sanitar copii și personal, trei săli de dormit.

Scenariul ales și justificat în faza SF este realizat din stâlpi și planșee din beton armat monolit, pereți interiori și exteriori din cărămidă portantă, acoperiș tip terasă, având următoarele etape de construire:

  1. Lucrări de nivelare a terenului;
  2. Execuția fundațiilor;
  3. Execuția elementelor de construcții de rezistență și arhitectură;
  4. Execuția lucrărilor necesare instalațiilor sanitare, termice și electrice;
  5. Execuția finisajelor interioare și exterioare;
  6. Dotarea sălilor cu echipamente și mobilier adecvat.

 

Valoarea – 5.694.305,13 lei, respectiv 1.226.084,7 Euro