Acasă Proiecte de Dezvoltare

Proiecte de Dezvoltare

Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificare a procedurilor administrative în Municipiul Câmpia...

Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificare a procedurilor administrative în Municipiul Câmpia Turzii Status – Proiect selectat pentru finanțare Programul Operațional Capacitate Administrativă - CP...

Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii

“Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii”   Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020-Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare,...

Construire centru social de zi, patinoar și skate park în Municipiul Câmpia Turzii

Status - Proiectul selectat pentru finanțare Axa prioritară, prioritatea de investiții - Axa prioritară 13, Prioritate de investiții 9B, Obiectiv Specific 13.1 Descriere: Proiectul integrat "Construire Centru...

Amenajare zonă cultural -recreativă “Trei Lacuri“ din Municipiul Câmpia Turzii

Amenajare zonă cultural -recreativă “Trei Lacuri“ din Municipiul Câmpia Turzii Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020-Axa prioritară 13 – Sprijinirea Regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea...

Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural ”Ionel Floașiu”, a Teatrului de vară și a...

Status - Selectat pentru finanțare Axa prioritară, prioritatea de investiții - Axa prioritară 13, Prioritate de investiții 9B, Obiectiv Specific 13.1 Descriere: Prin acest proiect se urmărește...

Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii

Status – Contract de finanțare semnat-fază de implementare Axa prioritară, prioritatea de investiții - Axa prioritară 3, Prioritate de investiții 4e, Obiectiv Specific 3.2 Descriere: A. Investiții...

Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj

Status – Contract de finanțare semnat-fază de implementare Axa prioritară, prioritatea de investiții - Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.2 Descriere: I.Lucrări de...

Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan“ din...

Status – Contract de finanțare semnat-fază de implementare Axa prioritară, prioritatea de investiții - Axa prioritară 3,  Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri...
Skip to content