Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan“ din Municipiul Câmpia Turzii

457

Status – Contract de finanțare semnat-fază de implementare

Axa prioritară, prioritatea de investiții – Axa prioritară 3,  Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Descriere – Prin acest proiect se dorește reabilitarea termică a clădirii liceului corp A+B, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii.

Se au în vedere următoarele tipuri de măsuri: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări la sistemul de încălzire, schimbarea conductei subterane îngropate de agent termic dintre centrala termică și clădirea școlii, montarea de panouri solare pe acoperișul clădirilor, montarea unor sisteme de ventilare cu recuperare de căldură și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată .

Măsurile conexe care ajută la implementarea proiectului, sunt următoarele:

– Lucrări de acoperiș, constând în schimbarea elementelor de lemn degradate sau cu secțiune insuficientă, schimbarea învelitorii în țiglă ceramică și a elementelor de tinichigerie.

– Lucrări de instalații de stingere incendii .

-Lucrări de instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

Valoare – 2.228.937,52 lei, 493.433,44 Euro