Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan“ din Municipiul Câmpia Turzii

1169

Descriere proiect

 „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii

Status – Proiect aflat în implementare

Denumirea beneficiarului: Municipiul Câmpia Turzii

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3133/12.09.2018, cod SMIS 115931

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice

 Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism intermediar al programului: Agenția de Dezvoltare Nord-Vest

Data de începere a proiectului: 01.04.2017

Data finalizării proiectului: 30.06.2023

Perioada de implementare: 75 de luni

Valoare totală a proiectului: 2.226.700,10 lei, din care 1.437.081,05 lei reprezintă valoarea finațării nerambursabile din FEDR, 219.788,88 lei valoarea finanțării nerambursabile din bugetul național și 33.813,67 lei valoarea contribuiției proprii a beneficiarului

 Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice, realizat prin reabilitarea termică a corpului clădirii liceului teoretic „Pavel Dan”. Îndeplinirea acestui obiectiv va ajuta la reducerea costurilor de întreținere a clădirii și la protejarea mediului înconjurător creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specific ale proiectului:

1.Creșterea consumului annual specific de energie primară  (din surse regenerabile) a clădirii Liceului Teoretic ‘’Pavel Dan” de la 0% la 56,04%, prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii, contribuind astfel la necesarul total de energie utilizată la funcționarea instituției;

 1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel de clădire, de la 61/kg/mp/an, la 23/kg/mp/an, prin executarea lucrărilor intervenție, ce presupun lucrări de reabilitare termică a eșementelor de anvelopa a clădirii, lucrări la sistemul de încălzire, schimbarea conductei de distribuție a agentului termic, montarea panourilor solare pe acoperișul clădiri, înlocuire corpurilor de iluminat, amplasarea unui nou coș de fum, schimbarea tuturor ferestrelor și ușilor, și lucrări de intervenție la acoperiș;
 2. Scăderea consumului anual de energie primară prin surse fosile, de la 1088575 kWh/an la 324561 kWh/an, ca urmare a implementării proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Câmpia Turzii”.

Rezultatele așteptate:

 1. Obținerea unei creșteri de 30,56 % a consumului anual specific de energie primară (din surse regenerabile) a clădirii Liceului Teoretic “Pavel Dan”, prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperisul clădirii, contribuind astfel la necesarul total de energie utilizată la funcționarea instituției;
 2. Înregistrarea unei valori de 19 kg/mp/an a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivel de clădire, prin executarea lucrărilor interventie, ce presupun lucrari de reabiltare termica a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări la sistemul de încălzire, schimbarea conductei de distribuție a agentului termic, montarea panourilor solare pe acoperișul clădirii, înlocuirea corpurilor de iluminat, amplasarea unui nou coș de fum, schimbarea tuturor ferestrelor și ușilor, și lucrări de intervenție la acoperiș;
 3. O valoare înregistrată a consumului anual de energie primară din surse fosile de 324561 kWh/an, ca urmare a implementării proiectului „Îmbunatațirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii”;
 4. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
  • valoare la începutul implementării proiectului: 94;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 46;
 • Consumul anual de energie primară (kWh/an)
  • valoare la începutul implementării proiectului: 1 088 575;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 549 948;
 • Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)
  • valoare la începutul implementării proiectului: 52 tep/an;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 21 tep/an;
 • Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total
  • valoare la începutul implementării proiectului: 447;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 133,23;
 • Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: – pentru încălzire/răcire:
  • valoare la începutul implementării proiectului: 166;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 103;
 • Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
  • valoare la începutul implementării proiectului: 0;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 225 387;
 • Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
  • pentru încalzire/răcire:
  • valoare la începutul implementării proiectului: 0;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 0;
  • pentru preparare apă caldă de consum:
  • valoare la începutul implementării proiectului: 0;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 225 387;
 • electric:
  • valoare la începutul implementării proiectului: 0;
  • valoare la finalul implementării proiectului: 0;
 1. Procentul (%) din totalul de consum energie de primară după implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 30,56 %.

INFORMAȚII CONTRACTORI:

Nr.

crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 3133/12.09.2018 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul și data semnării contractului
1 S.C.EUROTOP CONSULTING S.R.L. în asociere cu S.C.LATERES S.R.L. Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii-servicii de proiectare-Etapa I fază DALI și servicii de consultanță Achiziție directă 91.500 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 41/

19.05.2017

2 S.C.EUROTOP CONSULTING S.R.L. Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii – servicii de consultanță pentru managementul proiectului Achiziție directă 20.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 137/

08.10.2018

3 S.C. GELFOMEDIA S.R.L. Anunț pentru începerea proiectului Achiziție directă 200 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare Comanda nr.29845/

29.10.2018

4 S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii  “Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din  Municipiul Câmpia Turzii“ Achiziție directă 8.350 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 155/ 16.11.2018
5 S.C. MODERN POWER SYSTEM S.R.L. – lider de asociare și S.C. I.C.E.P. S.R.L.- asociat 2 Servicii de proiectare și execuție “Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din  Municipiul Câmpia Turzii“-Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări Negociere fără

publicarea prealabilă a unui anunț de participare

1.676.799 lei, la care lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 67/28.05.2019
6 S.C. UTI BUILDING S.R.L. Servicii de asistență tehnică -dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” Achiziție directă 14.888 lei, la care lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 79/20.06.2019
7 S.C. MINI DESIGN S.R.L. Servicii de informare și publicitate prin realizarea de panouri de informare- 2 bucăți  (temporar și permanent) și 8 bucăți etichete autocolante Achiziție directă 998,4 lei, la care lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare Comanda nr. 26870/28.08. 2019

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro.