Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii

2468

Descriere proiect

 „Infrastructura de transport public şi măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”

Status – Proiect aflat în implementare

Denumirea beneficiarului: Municipiul Câmpia Turzii

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3661/31.12.2018, cod SMIS 119994

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism intermediar al programului: Agenția de Dezvoltare Nord-Vest

Data de începere a proiectului: 01.07.2016

Data finalizării proiectului: 30.11.2023

Perioada de implementare: 89 de luni

Valoare totală a proiectului: 41.750.792,32 lei, din care 34.087.289,58 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 5.213.350,19 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 802.053,86 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile  96.690,93 lei, valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile 1.551.407,76 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon, generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, prin implementarea măsurilor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2026.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Creșterea utilizării transportului public urban în Municipiul Câmpia Turzii;
 • Extinderea transportului nemotorizat în Municipiul Câmpia Turzii;
 • Modernizarea infrastructurii rutiere și introducerea sistemelor de management al traficului, măsuri complementare cu alte măsuri de reducere a emisiilor de CO2 în Municipiul Câmpia Turzii.

Rezultatele așteptate generale:

 • Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră ;
 • Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse;
 • Creșterea numărului de persoane care utilizează pistele/ traseele pentru biciclete construite/ modernizate/ extinse;
 • Creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele/ zonele pietonale/ semi-pietonale construite/ modernizate/ extinse.

Rezultatele așteptate specifice proiectului:

 • 7 autobuze hibride diesel-electrice, ecologice;
 • 1 depou/autobază pentru transportul public local într-un spațiu reabilitat/dotat pentru funcțiuni de atelier mecanic și centru de monitorizare;
 • 45 de stații de transport public moderne, atractive pentru călătorii care utilizează transportul public;
 • 1 sistem de e-ticketing cu 10 automate de bilete, 10 display-uri, 31 totemuri, 2 stații de vânzare bilete și dotări tangibile și intangibile pentru managementul sistemului;
 • 5,622 km de piste/trasee de biciclete construite/reabilitate;
 • 1 sistem de închiriere de biciclete cu 25 de rasteluri, 8 stații self-service și 100 de biciclete;
 • 19900 mp suprafață pietonală și semi-pietonală reabilitată;
 • 1 sistem de management al traficului cu 14 camere video pentru monitorizarea transportului public și a traficului și 7 sisteme de localizare a flotei;
 • 5,338 km infrastructura rutieră reabilitată, străzi urbane utilizate prioritar pentru transportul public de călători.

INFORMAȚII CONTRACTORI:

Nr.

crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 3661/31.12.2018 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul și data semnării contractului
1 S.C. LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L. Servicii de elaborare documentație privind Planul de Mobilitate Urbană pentru Municipiul Câmpia Turzii

 

Achiziție directă 24.500 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 97/ 08.07.2016
2 S.C. CERTRANS LEVEL S.R.L. Servicii de elaborare studiu de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public local și a modalității de delegare a gestiunii serviciului, studiului de trafic/circulație și  instrumentul de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor Achiziție directă 34.442 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 76/ 10.07.2017
3 S.C. LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L. în ascociere cu S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii – servicii de proiectare-Etapa I fază DALI și servicii de consultanță Procedură simplificată 210.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 117/ 20.10.2017
4 S.C. GEFLOMEDIA S.R.L. Anunț pentru începerea proiectului Achiziție directă 200 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare Comanda nr.AD 3347/  30.01.2019
5 S.     C. ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L. (lider ) în asociere cu S.C. VENTRUST CONSULTING S.R.L. și terț susținător S.C.KONSENT S.A

 

“Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”- servicii de consultanță pentru managementul proiectului Procedură simplificată 339.900 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 12/ 11.04.2019
6 S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii  – servicii de audit financiar pentru proiect Achiziție directă 11990 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 23/ 08.05.2019
7 S.C.MBC CONSULT S.R.L. Servicii de asistență tehnică-Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții-“Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii” Achiziție directă 66.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 109/ 02.09.2019
8 S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L. Servicii de verificare tehnică-“Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii” Achiziție directă 100.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 110/ 02.09.2019
9 S.C. ELECTROGRUP S.A. (lider) în asociere cu S.C. URBAN SCOPE S.R.L. și subcontractant S.C. NEXT BIKE S.R.L. Servicii de proiectare și asistentă tehnică din partea proiectantului; Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții “Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii” Procedură simplificată 18.906.146,39 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 33/

07.04.2020

 

 

10 S.C.VISION CONCEPT EVENTS S.R.L. Servicii de informare, publicitate și promovare Achiziție directă 37.820 lei(neplătitor de TVA) 8/

08.02.2021

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro