Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53638-Construire Bazin didactic de înot

634

Denumire achiziție directă:Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53638-Construire Bazin didactic de înot

Data publicării: 03.12.2018
Preț estimat (fără TVA): 1.680,67 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr. 34427/03.12.2018
-Anexa nr. Ad. 31628/13.11.2018
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 07.12.2018 Ora: 23:59

Observații:Valoarea estimată a achiziției:  

-1.680,67 lei fără TVA-Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53638-Construire Bazin didactic de înot                                                   

-1.000,00 lei-Taxe și avize

Ofertanți:ACHIZITIE ANULATA -NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2