Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53683-Construire Bazin didactic de înot

51
Denumire achiziție directă: Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53683-Construire Bazin didactic de înot
Data publicării: 14.05.2019
Preț estimat (fără TVA):-1.680,67 lei fără TVA-Întocmire plan topografic cu viză de cadastru pentru obținere autorizație de construire CF 53683-Construire Bazin didactic de înot                                                   

-1.000,00 lei-Taxe și avize

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 15022/03.05.2019
-Anexa nr. Ad. 31628/13.11.2018
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte:  17.05.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2