Lucrări de montare contor apă rece și apă caldă

199
Denumire achiziție directă: Lucrări de montare contor apă rece și apă caldă
Data publicării: 06.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 630,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 34929/05.11.2019
-Notă de fundamentare nr. 31978/08.10.2019, Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, C5-Lista cuprinzând cantitățile de lucrări, C6co-Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale cumulat pe obiect, C7co-Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru cumulat pe obiect, C9co-Lista cuprinzând consumurile privind transporturile cumulat pe obiect, C11-Lista cuprinzând cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 11.11.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2