Lucrări de montare contor apă rece și apă caldă în spațiile din Hala Agroalimentară Mureșului, str. Mureșului, nr. 18, Câmpia Turzii

23

Denumire achiziție directă:Lucrări de montare contor apă rece și apă caldă în spațiile din Hala Agroalimentară Mureșului, str. Mureșului, nr. 18, Câmpia Turzii

Data publicării:24.03.2020
Preț estimat (fără TVA):630,00 lei

Criteriul de atribuire:preţul cel mai scăzut

Cerințe:ANUNT INTENTIE  8128/24.03.2020,CERINTE TEHNICE,FORMULARE
Data limită depunere oferte:31.03.2020  Ora: 23:59
Observații:ACHIZITIE ANULATA nu a fost depusa nici o oferta
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2