Lucrări executare marcaj rutier parcări

184
Denumire achiziție directă: Lucrări executare marcaj rutier parcări
Data publicării: 21.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.900,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 36941/20.11.2019
-Caiet de sarcini
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 25.11.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2